loading

Kontakt

Adres

Stalowa 7A, 10-420 Olsztyn

Telefon

735 99 00 33

Email

biuro@sunway.pl
dofinansowanie na pompy ciepła

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się o dofinansowanie na pompy ciepła.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne. Ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

CEL PROGRAMU

Program ma na celu promowanie indywidualnych systemów ogrzewania oraz rozwijanie prosumenckiej energetyki. Koncentruje się na wsparciu dla powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Program przewiduje dofinansowanie inwestycji skupiających się na zakupie i montażu nowych pomp ciepła – zarówno powietrznych, jak i gruntowych. Pompy te są wykorzystywane do ogrzewania lub jednoczesnego ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej w nowo powstałych domach jednorodzinnych.

Podlegają dofinansowaniu następujące inwestycje:

  • Zakup i montaż gruntowych pomp ciepła – typu grunt/woda, woda/woda, wraz z niezbędnym osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym oraz zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową;
  • Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem;
  • Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda, wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym oraz zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową.

Ważnym warunkiem programu jest to, że w budynku jednorodzinnym nie może znajdować się źródło ciepła oparte na paliwie stałym. Zarówno w momencie realizacji inwestycji, jak i przez cały okres jej trwałości.

WSPÓŁFINANSOWANIU INWESTYCJI PODLEGA

POMPY GRUNTOWE

Program obejmuje zakup i montaż gruntowych pomp ciepła. Te typy pomp ciepła, zarówno grunt/woda jak i woda/woda, oferujemy Ci wraz z niezbędnym osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, oraz zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową.

POMPY POWIETRZE/POWIETRZE

Inwestycje obejmują również zakup i montaż pomp ciepła typu powietrze/powietrze. Pompy ciepła działają w systemie centralnym obsługującym Twój budynek, dostarczamy z niezbędnym osprzętem.

POMPY POWIETRZE/WODA

Program dofinansowuje zakup i montaż pomp ciepła typu powietrze/woda. Te pompy dostarczamy Tobie wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, oraz zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową.

BUDŻET

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

BENEFICJENCI dofinansowania na pompy ciepła


Beneficjentem programu dofinansowania jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nowo wybudowanego domu jednorodzinnego.

Nowo wybudowany dom jednorodzinny jest definiowany jako budynek, dla którego w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Alternatywnie, zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie można składać, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca/Beneficjent musi być osobą wymienioną w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku jednorodzinnego. Ponadto, jako Wnioskodawca, musisz być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku wystąpienia różnicy między osobą Wnioskodawcy a nabywcą/odbiorcą, konieczne jest załączenie stosownego oświadczenia.

FORMA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Program dofinansowania przewiduje różne poziomy wsparcia w zależności od rodzaju pompy ciepła:

POMPY CIEPŁA GRUNTOWE Dofinansowanie obejmuje do 30% kosztów kwalifikowanych, zwiększane do 45% dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 21 000 zł.

POMPY CIEPŁA POWIETRZNE – TYP POWIETRZE/POWIETRZE (w systemie centralnym). Dofinansowanie obejmuje do 30% kosztów kwalifikowanych, zwiększane do 45% dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 7 000 zł.

POMPY CIEPŁA POWIETRZNE – TYP POWIETRZE/WODA. Dofinansowanie obejmuje do 30% kosztów kwalifikowanych, zwiększane do 45% dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 7 000 zł.

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIA NA POMPY CIEPŁA

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Potrzebujesz Pomocy?

Wypełnij formularz, a nasz specjalista się z Tobą  skontaktuje.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wyrażam Zgodę na przetwarzanie danych przez firmę SunWay Polska
Podając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Sunway Polska Sp. z o.o.* informacji handlowych dot. jej produktów lub usług na adres email, zgoda może być w każdym czasie odwołana. Polityka Prywatnośći